• Witamy w Domach Aktywnego Seniora
    Biała Dalia i Biały Bez
  • Zapraszamy do zamieszkania u nas na stałe
    a także na pobyty krótkoterminowe, rehabilitacyjne
  • Tu się żyje pełnią życia!
    Szeroka oferta zajęciowa dostosowana do potrzeb i możliwości Pensjonariuszy

Domy Aktywnego Seniora

Biała Dalia w Konstancinie - Jeziornie i Biały Bez w Ruścu

Nasze placówki świadczą zindywidualizowaną opiekę osobom starszym. Każdy Pensjonariusz ma inne potrzeby i możliwości, do których dostosowujemy naszą ofertę. Ale wszystkich jednakowo otaczamy troską, szacunkiem i sympatią.

Podstawą naszej działalności jest przekonanie, że na każdym etapie życia szczęście i zadowolenie daje wykorzystywanie w pełni swoich możliwości. Wierzymy, że oprócz opieki medycznej i pielęgnacyjnej, równie ważną rolę odgrywa aktywizacja społeczna i psychiczna.

To dlatego wszyscy nasi Pensjonariusze aktywnie uczestniczą w wydarzeniach każdego dnia. W swoich pokojach czy w łóżkach pozostają tylko ci, którym zalecił to lekarz. Pozostali, nawet jeśli są niesamodzielni, codziennie są myci, ubierani i zachęcani do czynnego udziału w życiu Domu Aktywnego Seniora. 

Szukasz profesjonalnego Domu Seniora? Zapraszamy do kontaktu i/lub odwiedzin!

Opieka medyczna

Jest oczywiście dostosowana do indywidualnych potrzeb Pensjonariuszy. Personel Domów Aktywnego Seniora to pielęgniarki/pielęgniarze, opiekunki/opiekunowie medyczni, opiekunki/opiekunowie osób starszych, psychologowie, fizjoterapeuci, rehabilitanci, personel pomocniczy. Wszyscy świadczą najwyższej jakości usługi wykorzystując swą profesjonalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności interpersonalne.  Opiekę lekarską zapewniają nam lekarze POZ, a także specjaliści, z którymi regularnie współpracujemy.

Nie zapominamy o tym, że zdrowa żywność jest podstawą ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Dlatego codziennie kupujemy świeże produkty i nasze panie kucharki przygotowują z nich przepyszne posiłki.

Nasze domy

Posiadają zgodę Wojewody Mazowieckiego na świadczenie usług całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Oznacza to, że zarówno budynki jak i sposób prowadzenia działalności spełniają wymogi ustawowe oraz podlegają regularnym kontrolom, które zapewniają wysoki standard świadczonych usług.